REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

Laatimispäivä    12.12.2013

 

1. Rekisterinpitäjä

 

FC Siili ry.

Pajurinne 18

73360 Pajulahti

puh. 044 5547053 / fcsiili@hotmail.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Petri Happonen

Pajurinne 18

73360 Pajulahti

puh. 044 5547053 / fcsiili@hotmail.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Jäsennyyksien hoitaminen

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

nimi, syntymäaika,yhteystiedot, tiedot asiakkaan tilamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteröidyltä itseltään

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Rekisteröidyn suostumuksella

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Rekisteröidyn suostumuksella

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

A Manuaalinen aineisto

 

Säilytyksessä lukitussa tilassa

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

 

Säilytetään puheenjohtajan koneella. Käyttöoikeudet vain johtokunnalla